Складові маркетингу

Маркетинг як діючий механізм оптимізації процесу реалізації складається з двох складових: стратегії і компонентів маркетингу.

До поняття стратегія маркетингу входять нижчезазначені елементи.

 1. Сегментація– поділ ринку на сегменти, що мають назву “ринків певної продукції”. Кожне (мале чи середнє за розмірами) підприємство повинне відповісти на питання: “Яку продукцію слід виготовляти та на яких ринках слід її реалізовувати?”. Ідентифікований сегмент є робочою одиницею, об’єктом першочергової уваги виробника.
 2. Привабливість –аналіз можливостей і загроз на ринку продукції. Цей аналіз базується на вивченні попиту й потенціалу даного сегменту ринку. Паралельному аналізу підлягає життєвий цикл продукції в умовах даного сегменту.
 3. Конкурентоспроможність – аналіз і оцінка здібностей малого і середнього підприємства на ринку даної продукції. Визначаються конкурентні переваги та аналізується вже існуюча пропозиція товарів.
 4. Вибір портфеля продукції, тобто набору товарів, що будуть вироблятись за ознакою високої привабливості для споживачів, що відповідає високій конкурентоспроможності; та правильної стратегії щодо підвищення споживчих якостей товарів, розвитку виробництва і підвищення його продуктивності, розширення ринків збуту.

Компоненти маркетингу є оперативним варіантом рішень у процесі реалізації стратегії маркетингу (тактикою), що впроваджуються в межах положень, розглянутих вище та виявлених в ході аналітичного процесу.

До основних об’єктів та тактичного маркетингу відносять:

 • товар;
 • ціну;
 • методологію просування товару на ринок;
 • структуру та канали збуту.

Одним із головних завдань підприємця є вибір типу ринку, на якому він збирається працювати. В діяльності виробничого підприємництва найбільш поширеною є діяльність або на споживчому або на промисловому ринках (крім них розрізняють ринок праці та ринок інвестицій). Загальна характеристика цих ринків подана на рис. 1.

Більш детально види ринку та механізм його функціонування буде  розглянуто далі.

 

 

 

Рис. 1. Складові товарного ринку

 

Клієнти споживчого ринку принципово відрізняються від споживачів промислового ринку. Так, прийняття рішень покупцями на промисловому ринку представляє собою доволі складний процес, що знаходиться під впливом багатьох факторів. Він має виважений характер, і не спрямований на задоволення тимчасових потреб. Особливим фактором у даній галузі виступає рівень новизни та майбутня продуктивність праці обладнання, що пропонується. Рівень конкуренції на ринку засобів виробництва не такий високий, як на споживчому ринку, тому еластичність попиту на виробниче обладнання відносно незначна, що гарантує продавцю високі прибутки. Однак, налагодження виробництва продукції промислового призначення є складнішим процесом, ніж організація продукування споживчих товарів.

Отже, маркетинг являє собою чітку схему дій і аналізу.

 

 

Рис. 2. Система маркетингу

 

Використана література:

 1. 1. Яковенко Р. В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с.
 2. 2. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.
 3. 3. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

 

Р. В. ЯКОВЕНКО,

к.е.н., доцент

MIXADV

цікаве