Сутність та типологія підприємницьких стратегій

«Європейська весна в Академії»

21/05/2019 admin 0

Цього року святкування Дня Європи в Україні стало особливо знаковим для великої творчої родини Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Спільною працею ми започаткували […]

 

 

Підприємницька стратегія являє собою узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення конкурентних переваг на ринку. При роботі в умовах ринкового середовища, що постійно змінюються, використовують довгострокове стратегічне планування, яке спрямоване на збільшення кількості нових товарів та визначення місця того чи іншого підприємства в майбутньому.

Розробка стратегії підприємництва на практиці передбачає ряд етапів:

 • глибокий фінансово-економічний аналіз підприємства та його оточення;
 • формування нової стратегії підприємництва, пошук нових можливостей, планування ризиків;
 • реалізація стратегій;
 • стратегічний контроль.

Виділяють чотири основних типи підприємницьких стратегій:

 1. “бути найспритнішим серед найкращих”;
 2. “влучати в слабке місце”;
 3. “екологічної ніші”;
 4. змінювати економічні характеристики продукту, ринку або галузі.

Перший тип стратегії вважається домінуючим, бо постійне впровадження новацій дає можливість випереджати конкурентів. Другий тип полягає у творчій імітації – поліпшенні того, що вже відомо, а не в створенні нового, і за рахунок цього – формування конкурентних переваг. Стратегія “екологічної ніші” спрямована на пошук місця у певній сфері й перетворення підприємства на монополіста; ця стратегія є найменш поширеною через обмежений обсяг монополістичних вакансій. Стратегія щодо зміни цінності та характеристики продукту, ринку або галузі, спрямована на їх перетворення за рахунок впровадження нових технологій, фахової майстерності. Вважається, що підприємства, які ефективно використовують саме цю стратегію – непереможні.

Стратегічне планування включає до себе низку обов’язкових складових, до яких входять:

 • вибір сфери діяльності;
 • вибір товару, його типу, ціни та асортименту;
 • вибір споживача із зазначенням його соціальних, демографічних та економічних параметрів;
 • планування видів ресурсного забезпечення та його транспортування до місця виробництва;
 • забезпечення кредиту;
 • організація виробництва із чітким визначенням усіх необхідних ресурсів;

– планування каналів реалізації продукції;

 • планування способів подолання перешкод, що виникатимуть при виході на ринок;
 • розробка методів формування попиту та стимулювання продажів;
 • планування сервісу та його організація;
 • визначення очікуваного обсягу прибутків та шляхів його використання.

Вибір підприємницької стратегії значною мірою залежить від підприємницького середовища, що вимагає окремого фокусування уваги саме на ньому.

 

 

Використана література:

 1. 1. Яковенко Р. В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с.
 2. 2. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.
 3. Яковенко Р. В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей : навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО,

к.е.н., доцент