СВЖУ пропонує громадянам разом звернутися до нового Президента щодо критичної ситуації у ЖКГ

Владимир Зеленский
24 Травня 2019, 15:03

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. (стаття 3 Конституції України)

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. (стаття 102 Конституції України)

20 травня склав присягу новообраний Президент України Володимир Зеленський.

Всеукраїнська громадська організація «Спілка власників житла України» створена для об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних інтересів у житловій сфері.

Для власників житла та споживачів найважливішим є вирішення поточних проблем житлово-комунальної галузі, створення чіткого плану її розвитку та реформування, здійснення належного прогнозування наслідків змін у законодавстві.

Серед серйозних проблем галузі постали необґрунтована тарифна політика, незабезпечення повного індивідуального обліку, відсутність моніторингу системи надання послуг. Особливо слід відзначити і прискорену амортизацію житлового фонду, його застарілість та перевищення строків експлуатації, ігнорування місцевою владою аварійного стану мереж постачання.

Актуальними лишаються розробка і впровадження державних програм енергозбереження, енергоефективності та енергомодернізації будинків, забезпечення ефективного контролю та зниження втрат ресурсів.

ВГО «Спілка власників житла України» готує відкритий лист до новообраного Президента України, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, для привернення уваги до критичної ситуації, що склалася у сфері житлово-комунального господарства як на загальнодержавному, так і на місцевих рівнях.

Голова СВЖУ Олексій Кучеренко прокоментував дану ініціативу у відео.